Råd mot tørre øyne

Du kan forebygge og lindre symptomer på tørre øyne med disse livsstilsendringene:

Ta pauser når du arbeider foran en dataskjerm, slik at øynene får hvile.

Prøv å unngå elementer som irriterer øynene, som for eksempel pollen, forurensning, røyk og andre partikler i luften.

Vår daglige bruk av skjermer medfører at det er fare for at vi glemmer å blunke, og dermed nedsettes blunkefrekvensen. Dette kan gi økt fordampning av tårefilmen. Husk å blunke når du sitter foran skjermen og og prøv å se på noe 20 meter unna, i 20 sekunder hvert 20. minutt.

Eksponering for vind og sol kan gjøre at tårer fordamper raskere. Når du er ute, bør du bruke beskyttelsesbriller, for eksempel solbriller.

Bruk SYSTANE® til hurtig og langvarig lindring.

Kontakt lege for å bli diagnostisert med riktig type øyetørrhet og finne en behandling som er riktig for deg.