SYSTANE® COMPLETE

KOMFORTØYEDRÅPER

Beroliger, fukter og gir optimal lindring til øyet og anbefales derfor til personer med alle typer tørre øyne

SYSTANE® COMPLETE har en unik virkningsmekanisme som gir optimalt med fuktighet og lipider til tårefilmen. Lipiddråper i nanostørrelse supplerer og stabiliserer hull i tårefilmen. Hjelper dermed med å gjenopprette og stabilisere hele tårestrukturen.

FORDELER

Alt-i-ett øyedråper til alle typer tørre øyne

Gir optimal lindring av tørre øyne og beskytter alle lag i tårefilmen

Beroliger, fukter og bidrar til gjenoppbygging

FAKTA OM SYSTANE® COMPLETE KOMFORTØYEDRÅPER

BESKRIVELSE

SYSTANE® COMPLETE komfortøyedråper er en steril hvit emulsjon som inneholder propylenglykol, hydroksypropylguar, mineralolje, dimyristoyl fosfatidylglyserol, polyoksyl 40 stearat, sorbitan tristearat, borsyre, sorbitol, dinatriumedetat, POLYQUAD* (polidroniumklorid) 0,001 % konserveringsmiddel og renset vann. Produktet kan inneholde saltsyre og/eller natriumhydroksid for justering av pH. SYSTANE® COMPLETE komfortøyedråper er en emulsjon som er naturlig hvit før bruk.

BRUKSOMRÅDE/INDIKASJONER

SYSTANE® COMPLETE komfortøyedråper er en behandling for tørre øyne som midlertidig lindrer svie og irritasjon som skyldes tørre øyne.

KONTRAINDIKASJONER

Personer som er allergiske overfor noen av innholdstoffene i SYSTANE® COMPLETE komfortøyedråper må ikke bruke produktet.

BRUKSANVISNING

SYSTANE® COMPLETE komfortøyedråper kan brukes hele dagen etter behov for å lindre symptomer på tørre øyne. Kan også brukes til å behandle tørre øyne i forbindelse med kontaktlinser. Kan dryppes i øyet før linsene settes på og etter at linsene er tatt ut. Ristes godt før bruk. Drypp en eller to dråper i øyet/øynene etter behov og blunk.

ADVARSLER

Det er viktig at du følger eventuelle anvisninger fra din lege samt alle pakningsinstruksjoner om riktig bruk av produktet. Hvis du opplever vedvarende ubehag i øyet, tåreflom, hodepine, synsforandringer eller hvis øyet blir rødt, skal du avslutte bruken av SYSTANE® Complete og kontakte legen din da problemet kan bli mer alvorlig. Midlertidig uskarpt syn og andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Hvis du opplever uskarpt syn etter dryppning, må du vente til synet er klart før du kjører bil eller bruker maskiner.
 

FORSIKTIGHETSREGLER

 • Til bruk i øynene.
 • For å unngå forurensning av flaskens innhold, må dråpespissen aldri komme i kontakt med noen overflate.
 • Dersom emulsjonen blir misfarget, skal produktet ikke brukes.
 • Skru korken på etter bruk.
 • Skal ikke oppbevares under 2 °C. Skal ikke oppbevares over 30 °C.
 • Flasken skal være godt lukket når den ikke er i bruk.
 • Brukes før utløpsdatoen som vises på produktet.
 • FORSEGLING: Må ikke brukes dersom forseglingen er brutt eller mangler. Må ikke brukes dersom pakningen har vært åpnet eller er skadet.
 • Kan brukes i opptil tre måneder etter at flasken er åpnet. Kast eventuelt resterende produkt tre måneder etter første gangs åpning av flasken.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Ta kontakt med lege ved utilsiktet svelging.
0000