SYSTANE® GEL DROPS

kOMFORTØYEDRÅPER

Gel-lignende dråpe som gir intensiv beskyttelse og anbefales som tillegg til øvrige dråper eller til lindring om natten.

FORDELER

Gir intensiv beskyttelse

Kan brukes om natten

Kan brukes som tilleggsbehandling sammen med Systane®-dråper

FAKTA OM SYSTANE® GEL DROPS KOMFORTØYEDRÅPER

Kan anvendes i 3 måneder etter åpning.

 

BESKRIVELSE:

SYSTANE® Gel Drops komfortøyedråper er egnet for bruk på dagen og natten og lindrer moderate til alvorlige symptomer på tørre øyne. Formuleringen er spesielt utviklet for å smøre og gjenopprette den okulære overflaten, og beskytte den mot ytterligere skade.

SYSTANE® Gel Drops komfortøyedråper er en steril oppløsning som inneholder polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroksylpropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyre, kaliumklorid, natriumklorid, dinatriumedetat og konserveringsmiddelet POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001% .

BRUKSOMRÅDE (indikasjoner):

SYSTANE® Gel Drops komfortøyedråper er en behandling for tørre øyne for midlertidig lindring av symptomer på tørrhet i øynene, slik som ubehag, svie og irritasjon.

KONTRAINDIKASJONER:

Personer som er allergiske overfor noen av innholdsstoffene i SYSTANE® Gel Drops komfortøyedråper bør ikke bruke produktet.

BRUKSANVISNING:

SYSTANE® Gel Drops komfortøyedråper kan brukes etter behov i løpet av hele dagen og natten, og kan også anvendestil å behandle tørre øyne i forbindelse med kontaktlinsebruk. Drypp væskedråpene i øyet før du setter inn kontaktlinsene og etter at du har tatt ut kontaktlinsene. Ristes godt før bruk. Drypp 1-2 dråper i det/de berørte øyet/øyene etter behov og blunk.

ADVARSLER:

Det er viktig at du følger retningslinjene fra optikeren samt all informasjon angitt på etiketten for riktig bruk av produktet. Hvis du opplever vedvarende ubehag i øyet, får økt tåreflod, synsforandringer eller hvis øyet blir rødt, skal du kontakte optikeren din da problemet kan bli mer alvorlig.

Midlertidig uskarpt syn og andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Hvis du opplever uskarpt syn etter drypping, må du vente til synet er klart før du kjører bil eller bruker maskiner.

FORSIKTIGHETSREGLER:

 • For å unngå forurensing av flaskens innhold, må dråpespissen aldri komme i kontakt med noen overflate.
 • Hvis remsen på forseglingen er løs etter at korken er skrudd av, må den fjernes før produktet tas i bruk.
 • Ta kontakt med lege ved utilsiktet svelging.
 • Dersom produktet blir uklart eller endrer farge, skal produktet ikke brukes
 • FORSEGLING: Må ikke brukes dersom forseglingen er brutt eller mangler, eller hvis korken er skadet. Må ikke brukes hvis pakningen er åpnet eller skadet
 • Skru korken på etter bruk.
 • Oppbevares i romtemperatur mellom 15 og 30 °C.
 • Flasken skal være godt lukket når den ikke er i bruk.
 • Brukes før utløpsdatoen som vises på produktet .
 • Kast eventuell resterende væske tre måneder etter første gangs åpning av flasken.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.