SYSTANE® ULTRA uten konserveringsmiddel

for hurtigvirkende lindring av tørre øyne

Ikke la symptomer på tørre øyne som er forårsaket av miljøfaktorer som skjermtid, luftkvalitet og/eller sesongmessige faktorer (f.eks. lav luftfuktighet, sterk vind, støv) bremse deg.


Med Systane® ULTRA smørende øyedråper uten konserveringsmiddel får du hurtigvirkende symptomlindring når du trenger det mest.


Den avanserte formuleringen som er uten konserveringsmiddel, inneholder også en unik ingrediens som kalles HP-Guar®, som har vist seg å virke dobbelt så smørende som hyaluronsyre alene.

FORDELER

Hurtigvirkende lindring for tørre, trette og irriterte øyne.

Avansert formulering uten konserveringsmiddel

Flerdoseflaske med PureFlow®-teknologi

FAKTA OM SYSTANE® ULTRA KOMFORTØYEDRÅPER UTEN KONSERVERINGSMIDDEL

BESKRIVELSE
SYSTANE® ULTRA komfortøyedråper er en steril oppløsning som inneholder polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroksypropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyre, kaliumklorid og natriumklorid.


BRUKSOMRÅDE (INDIKASJONER)
SYSTANE® ULTRA komfortøyedråper er indisert for midlertidig lindring av symptomer på tørrhet i øynene, slik som ubehag, svie og irritasjon. SYSTANE® ULTRA komfortøyedråper kan brukes til tilføring av fuktighet på øynene og smøring av dagslinser, engangslinser og endags silikonhydrogellinser samt myke (hydrofile) kontaktlinser. SYSTANE® ULTRA komfortøyedråper fukter kontaktlinsene og reduserer ubehag forbundet med bruk av kontaktlinser, og bidrar til å fjerne partikler som kan forårsake irritasjon og/ eller ubehag.

KONTRAINDIKASJONER
Personer som er allergiske overfor noen av innholdsstoffene i SYSTANE® ULTRA komfortøyedråper, bør ikke bruke produktet.


BRUKSANVISNING
SYSTANE® ULTRA komfortøyedråper kan brukes i løpet av dagen ved behov.Drypp 1–2 dråper i øyet/øynene etter behov og blunk. Hvis det oppstår lettere irritasjon, ubehag eller tåkesyn ved bruk av kontaktlinsene, skal det dryppes 1–2 dråper i øyet/øynene og blunkes 2–3 ganger. Kan også brukes før og etter bruk av kontaktlinser. Rist flasken nedover etter bruk og før korken settes på flasken for å fjerne rester av produktet som kan være igjen på tuppen. FØR FØRSTE GANGS BRUK:Hold flasken i ca. 90 graders vinkel og hell ut én dråpe av produktet i vasken. Rist flasken nedover for å fjerne gjenværende produkt.


FORSIKTIGHETSREGLER

 • Kun til bruk i øynene.
 • FORSEGLING: Må ikke brukes hvis forseglingen er brutt eller mangler.
 • Må ikke brukes hvis pakken eller flasken (den sterile emballasjen) er skadet.
 • For å unngå forurensing må dråpespissen aldri komme i kontakt med noen overflate.
 • Ta kontakt med lege ved utilsiktet svelging.
 • Dersom oppløsningen endrer farge eller blir uklar, skal den ikke brukes.
 • Skru korken på etter bruk.
 • Flasken skal være godt lukket når den ikke er i bruk.
 • Brukes før utløpsdatoen som vises på produktet.
 • Dette produktet inneholder borsyre i en mengde som er trygg når produktet brukes i henhold til instruksjonene på etiketten.
 • Eventuell gjenværende oppløsning skal kastes tre måneder etter at flasken er åpnet første gang.
 • Oppbevares ved høyst 30 °C
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.


ADVARSLER
Det er viktig at du følger retningslinjene fra din lege samt all informasjon angitt på etiketten for riktig bruk av produktet. Hvis du opplever vedvarende ubehag i øyet, får økt tåreflod, synsforandringer eller hvis øyet blir rødt, skal bruken av SYSTANE® ULTRA komfortøyedråper stoppe umiddelbart. Ta kontakt med legen din for å unngå at problemet utvikler seg til noe mer alvorlig.

SYSTANE® HYDRATION komfortøyedråper skal ikke brukes som renseprodukt eller desinfiseringsvæske for kontaktlinser. Ikke legg linsene i, ei heller desinfiser linsene, med SYSTANE® HYDRATION komfortøyedråper

Midlertidig uskarpt syn og andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til åkjøre bil eller bruke maskiner. Ved uskarpt syn etter drypping, må brukeren vente til synet er klart før han/hun kjører bil eller bruker maskiner.