SYSTANE® ULTRA UD

UTEN KONSERVERINGSMIDLER KOMFORTØYEDRÅPER

Uten konserveringsmidler og ideell for sensitive øyne. Gir fukt til øyet og kan gi hurtig lindring av symptomer på tørre øyne.

FORDELER

Ideelt for sensitive øyne

Uten konserveringsmidler

Kan gi hurtig lindring

FAKTA OM SYSTANE® ULTRA UBEHANDLEDE KOMFORTØYEDRÅPER

Egnet til bruk sammen med kontaktlinser før og etter. ikke mens kontaktlinsene er på.

Anvendes straks etter åpning.

BESKRIVELSE:

SYSTANE® ULTRA UD komfortøyedråper er en steril oppløsning som inneholder polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroksylpropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyre, kaliumklorid og natriumklorid.

BRUKSOMRÅDE (indikasjoner):

SYSTANE® ULTRA UD komfortøyedråper er en behandling som midlertidig lindrer symptomer som svie og irritasjon forårsaket av tørre øyne.

KONTRAINDIKASJONER:

Personer som er allergiske overfor noen av innholdsstoffene i SYSTANE® ULTRA UD komfortøyedråper, bør ikke bruke produktet.

BRUKSANVISNING:

SYSTANE® ULTRA UD komfortøyedråper kan brukes etter behov hele dagen. De kan brukes til å behandle tørre øyne i forbindelse med kontaktlinsebruk ved å dryppe øyet før du setter inn kontaktlinsene, og etter at du har tatt ut kontaktlinsene. Skru av toppen på engangsampullen, drypp 1-2 dråper i det/de berørte øyet/øynene og blunk. Kast ampullen etter bruk.

ADVARSLER:

Det er viktig at du følger eventuelle anvisninger fra din lege samt all informasjon angitt på etiketten for riktig bruk av produktet. Hvis du opplever vedvarende ubehag i øyet, får økt tåreflod, synsforandringer eller hvis øyet blir rødt, avslutt bruken av SYSTANE® ULTRA UD komfortøyedråper og kontakt legen din da problemet kan bli mer alvorlig.

Midlertidig uskarpt syn og andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Hvis du opplever uskarpt syn etter drypping, må du vente til synet er klart før du kjører bil eller bruker maskiner.

FORSIKTIGHETSREGLER:

  • For å unngå forurensing av ampullens innhold, må dråpespissen aldri komme i kontakt med andre overflater.
  • Til bruk i øynene.
  • Ta kontakt med lege ved utilsiktet svelging.
  • Dersom produktet blir uklart eller endrer farge, skal produktet ikke brukes
  • FORSEGLING: Må ikke brukes dersom forseglingen er brutt eller mangler, eller hvis korken er skadet. Må ikke brukes hvis pakningen er åpnet eller skadet
  • Skal ikke oppbevares over 30 °C. Brukes før utløpsdatoen som fremgår av produktet.
  • Kast det som måtte være igjen i ampullen etter bruk. Ikke ta vare på oppløsning i en åpnet ampulle.
  • Oppbevares utilgjengelig for barn.